info@elmontech.cz +420 725 510 111
Úvodní strana » Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

pro firmu ElmonTech s.r.o.

 

Udělujete tímto souhlas společnosti:

ElmonTech s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 04977220, DIČ:CZ04977220 zapsané ve veřejném rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 256538/MSPH (dále jen „Správce OÚ “), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala níže uvedené osobní údaje.

 

Osobní údaje jsou:

a) U fyzické osoby: jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresy

b) U fyzické osoby podnikající dále její identifikační číslo, obchodní firmu – dodatek jména a příjmení, místo podnikání, daňové identifikační číslo

c) U právnické osoby obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. U zástupců právnické osoby vybrané údaje dle bodu a)

d) Další kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis, adresy realizace,

e) Další popisné údaje: bankovní spojení

 

2. Správce OÚ zpracovává výše uvedené osobní údaje po dobu maximálně 10 let prostřednictvím svých zaměstnanců a externí firmy na zpracování podvojného účetnictví v souladu s právními předpisy pro podnikatele (zákona o účetnictví, o dani z přidané hodnoty, o daních z příjmů), kontaktní údaje používá pro komunikaci s klientem, evidenci údajů objednávek, reklamační řízení, popř. pro zasílání obchodních sdělení.

 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) Poskytovatel účetního a evidenčního softwaru

b) Externí firma na zpracování mezd a podvojného účetnictví

c) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době společnost využívá.

 

4. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti ElmonTech, s.r.o.

 

Garantujeme, že v naší databázi kontaktů máme pouze údaje, které jste nám buď sami poskytli, nebo které jsou veřejně známé a dostupné. Databáze je plně zabezpečena proti zneužití třetími osobami.

Naše společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR") a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.