info@elmontech.cz +420 725 510 111
Úvodní strana » Služby » Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která transformují tepelnou energií různých zdrojů a následně jí předávají otopné soustavě pro pohodlné a ekonomické vytápění objektu a TUV po celý rok, a to dokonce i při mínusových venkovních teplotách. I navzdory relativně nízkým výkonům dokážou tepelná čerpadla ve spojitosti se zateplením objektu a správným technickým návrhem poskytnout veškerý komfort potřebný pro udržení příjemného klima v objektu.

Při využití státních dotací na tepelná čerpadla a programu MŽP Nová zelená úsporám je možné efektivně vytápět při ušetření až 75% pořizovacích nákladů, přičemž ušetřená částka může být až 100 tisíc korun.

Tepelná čerpadla se dělí podle druhu získávané energie:

  • Tepelná čerpadla vzduch/ vzduch

  • Tepelná čerpadla vzduch/ voda

  • Tepelná čerpadla voda/ voda

  • Tepelná čerpadla zem/ voda

Nevíte, které tepelné čerpadlo je pro Vás nejvhodnější? Rádi Vám poradíme s výběrem.

 

Tepelné čerpadlo vzduch / vzduch

Variantní systém k tepelným čerpadlům vzduch/ voda, které pro distribuci tepla využívají vzduch. A jelikož i při teplotách -15°C vzduch obsahuje určitou tepelnou energii, je možné je efektivně využívat prakticky po celý rok, kde se však v obdobích největších mrazů nevylučuje využití sekundárního zdroje tepla. Venkovní kompresorová jednotka osazena invertorem umožňuje napojení jedné či vícero vnitřních cirkulačních jednotek, které jsou spojeny do jednotné soustavy pomocí potrubních tras a ohřívají vzduch přímo v místnosti. Náročnost instalace je nízká a i proto se hodí jak do novostaveb, tak do starších domů nebo komerčních objektů. Opětovně, jediný provozní náklad tvoří elektrická energie pohánějící systém, vytvořené teplo je již zdarma. Nejnižší pořizovací náklady, nízké požadavky na prostor, snadná a rychlá instalace, funkce chlazení, doplňkové funkce jako ionizace, odvlhčování nebo možnost využití různých filtrů pro čištění vzduchu od prachů a alergenů můžou vytvořit z tepelného čerpadla vzduch/ vzduch velmi příjemnou alternativu běžného způsobu topení, nebo se stát doplňkovou nízkonákladovou možností vytápění v objektech s elektrickým topením. Nevýhoda systému je v omezení počtu připojitelných vnitřních jednotek, tudíž je systém vhodný spíš pro objekty s menším počtem menších místností. Další nevýhodou je, že čerpadlo vzduch/ vzduch není schopno ohřívat teplou vodu. 

Tepelné čerpadlo vzduch / voda

Zařízení získávající teplo z okolního vzduchu, které následně předává otopné soustavě objektu. Tenhle typ zařízení je nejekonomičtější, jejich pořizovací náklady jsou nízké a instalace snadná - zařízení lze umístit na zem, fasádu či střechu objektu, čímž odpadají nákladné počáteční investice ve formě hlubinných vrtů, podzemních kolektorů (země/ voda) nebo hadic pro získávaní tepla z podzemní vody (voda/ voda).  Zařízení, jehož srdce tvoří invertorový kompresor funguje na principu odběru tepelné energie ze vzduchu prostřednictvím plynu proudícího v potrubní soustavě. Stlačováním plynu odebírajícího teplo se výrazné zvyšuje jeho teplota a ta se následné předává otopné soustavě objektu. Při další úpravě systém navíc dokáže v létě fungovat jak klimatizační jednotka a tudíž poskytuje komfortní úpravu mikroklimatu po celý rok. Jedinou nevýhodou systému je závislost množství vytvořeného tepla na teplotě okolního vzduchu. Tepelná čerpadla instalované naší firmou jsou však schopny ohřát vodu na teplotu 70°C bez dodatečného elektrického ohřevu až do venkovní teploty -15°C. Chod invertorového kompresoru je poháněn elektrickou energií a tvoří v zásadě jediný provozní náklad. Vzniklé teplo je již zadarmo.  Oproti  metodám vytápění jako je například topení na plyn jsou náklady na provoz u tepelného čerpadla cca o 45 - 55% nižší, u elektrického topení je úspora dokonce ještě o něco vyšší. Vysoce účinná tepelná čerpadla vzduch/ voda jsou schopny proměnit 1 kWh dodané elektrické energie na 5 kWh tepla a tudíž platí, že platíme pouze 1/5 dodané energie a získáváme 4/5 energie zdarma.

V modelovém příkladu domu s tepelnou ztrátou 7 kWh, podlahovým vytápěním a bazénem, vytápěného invertorovým tepelným čerpadlem vzduch/ voda je úspora naproti plynovému kotli či elektrokotli až 18 - 24 tisíc Kč ročně. V praxi to znamená, že návratnost investice do tepelného čerpadla je v horizontu 2 - 4 roky a pak z ní máte kromě užitku a zisku navíc díky ekologickému systému vytápění i levnější tarif za elektřinu. Komplexní využití moderních systémů ve spojitosti s intuitivním  ovládáním prostřednictvím mobilu, jednoduchou údržbou a snadným servisem staví tepelné čerpadlo typu vzduch/ voda na přední příčky mezi systémy vytápění budov a objektů. 

Tepelné čerpadlo voda / voda 

Zdrojem tepelné energie je podzemní nebo povrchová voda. Výhodou systému je velmi nízká spotřeba elektrické energie čerpadla a kompresoru, nicméně ke svému provozu potřebují dostatečný zdroj podzemní vody (např. studna) nebo povrchovou vodu a druhou studnu, která má podloží s dobrými vsakovacími podmínkami. Další nespornou výhodou je, že teplota ve studni je po celý rok téměř konstantní a obstarávací náklady jsou oproti tepelnému čerpadlu země/ voda nižší, ale stále vyšší než u systémů vzduch/ voda. Systém tepelného čerpadla voda/ voda funguje jak otevřený, kde se prostřednictvím potrubí odebírá voda ze studny o stále teplotě. Teplo se odevzdá chladícímu médiu ve výparníku venkovní jednotky kde se kompresorem stlačí, zvýší svou teplotu a vzniklé teplo se předá otopnému systému. Při tomhle procesu se voda odevzdávající tepelnou energií ochladí a vypustí do vsakovací studny. 

Tepelné čerpadlo země / voda

Zařízení získávající teplo z tzv. podzemního kolektoru, jelikož v podzemí je po celý rok prakticky konstantní teplota. Zemní teplo se odevzdává kapalině ve formě plynu, která proudí kolektorem. Plyn je následně prudce stlačen čímž zvýší svojí teplotu a teplo odevzdá otopné soustavě objektu. Tahle varianta tepelného čerpadla je investičně nejnáročnější, jelikož k realizaci je potřeba vykonat hlubinné vrty do hloubky 100 - 150m nebo rozsáhlé stavební úpravy pozemku pro osazení podzemního kolektoru na velkou plochu kolem budovy, a tudíž i návratnost investice je relativně dlouhodobější záležitost. Navíc je jejich použití vhodnější pro chladné, např. horské oblasti.

Ceníky a katalogy tepelných čerpadel

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.